Телефони за контакт

0882 / 372 426
0882 / 372 637

Пишете ни

lixmebel@abv.bg

Втори етап на проектиране и изработка на мебели

Вторият етап от цялостния процес при проектиране и производство на мебели по поръчка е следният:

 1. Изготвено е офертното предложение и е внесена сумата от 10 % , съгласно изготвената оферта, които са необходими за изработката на 3D проект . Тази сума ще бъде приспадната след сключване на договора, при извършване на авансово плащане от ваша страна, което е фиксирано на 50 %, като в този случай то ще бъде 40 %.
 2. Фаза на проектиране и изработка на 3D проект. Ще получите между 1 и 3 варианта.
 3. Изработка на финален проект, който отново ви се изпраща за одобрение.
 4. Одобреният проект се изпраща към производство.
 5. В рамките на 20-30 работни дни мебелите биват изработени и се подготвят за монтажни дейности.
 6. Когато мебелите станат готови, ваш е ангажимента да ни предоставите готова за монтаж среда. Човек от екипа ни се ангажира да направи оглед на обекта преди монтаж с цел констатиране на готовността на обекта за монтаж.
 7. Следва плащане на 40 % от офертната цена преди монтажа на мебелите.
 8. Доставка и монтаж на мебелите в предварително уговорен ден и час.
 9. Монтаж на всички мебели (електроуреди- при предварително уточняване от ваша страна за нуждата от тази допълнителна услуга).
 10. Завършване и проверка за изправността на всички компоненти от обзавеждането.
 11. Подписване на приемно- предавателен протокол за успешно издаден обект.
 12. Плащане на 10 % от офертната цена след приключване на монтажа.
 13. Гаранционно обслужване, което обхваща констатирани проблеми единствено свързани с мебелта и обкова, и то вследствие на непредвидени обстоятелства. Ние нямаме ангажимент върху ремонт на мебели, върху които умишлено или не- е нанесена повреда поради невнимание и неправилна експлоатация.
Втори етап при разработка на мебели по поръчка

Сключване на договор и плащания

Сключване на договор
Плащане

Изработка на 3D проект

След одобрение от Ваша страна на идейния проект и бюджетната ни оферта към него, идва ред за изготвянето на работен 3D проект, чиято детайлна структура ще помогне и за процеса на производство на желаната от вас мебел. Работният проект има за цел детайлно, чрез помощта на визуализация, да опише идейния проект. Той включва  пространственото оформление на всички мебели, спрямо посочените от Вас предпочитания. Проектът е съобразен и с разположението на съответните електро-инсталацията и ВиК изводите.

При пълно одобрение и на работният проект, преминаваме във фаза на производство, което отнема средно около 20-30 работни дни. Готовата мебел се доставя на място, в удобно за вас време, след което преминаваме и към монтажа.

 

Изработка на 3D проект
Транспорт
Транспорт

Предлагаме на своите клиенти безупречно обслужване и съдействие във всеки един етап на съвместната ни работа. Повечето мебели са обемисти и тежки, което прави превозването им до дома или офиса непосилна задача за голяма част от клиентите. С “Ликс Мебел” ЕООД този проблем отпада, защото осигуряваме надежден и сигурен транспорт на мебелите до посочен от Вас адрес, което ще Ви спести време и усилия.

Монтаж

За да бъдете доволни от постигнатите резултати, нашата фирма предлага и монтаж на обзавеждането на място във  вашия дом, офис, търговски или за обществено ползване обект.

Благодарение на уменията на нашият екип от монтажисти, вие ще бъдете спокойни, че проекта ще премине към неговата успешна реализация. По време на монтажа, наш приоритет е създаването на висока етика по време на работният процес, чистота и благоприятна атмосфера. Наша грижа е в процес на монтажа, да отстраним всички несъвършенства, за да получите желаната визия безпроблемно и в най- кратък срок.

За да бъде изпълнен монтажа на вашите мебели качествено е необходимо следното:

 1. При предварително уговорено време за монтаж, е нужно вие да подсигурите достъп до обекта, като същият трябва да бъде почистен и с приключени строително- ремонтни дейности.
 2. Електрическата и ВиК инсталация трябва да бъдат готови за експлоатация, като е задължително спирателните кранове на ВиК изводите също да бъдат монтирани.
 3. Да бъде осигурен отвор в комина или вентилацията, за безпрепятствено монтиране на аспиратора.
 4. При монтаж на мебелите, е важно да имате и да предоставите скица за ВиК, Електро и газо инсталациите в обекта. Ако същите не бъдат предоставени като информация, фирма Ликс Мебел ООД и сътрудниците работещи във фирмата, по дейностите свързани с монтажа, не носят отговорност при евентуални повреди на инсталация по време на монтаж.
 5. Фирма “Ликс Мебел” ООД проектира, произвежда, доставя и монтира вашите мебели, и няма ангажимент за монтаж на инсталации и включване на уредите към мрежата.
 6. Ние от фирма “Ликс Мебел” ООД ще ви съдействаме при финализиране на проектното предложение, като ви дадем насоки и съвети за подготовката на обекта преди монтажа на мебелите.
Монтаж
Гаранционно обслужване
Гаранционно обслужване

Ние даваме гаранция за качеството на мебелите, които произвеждаме. При правилна експлоатация, мебелите имат стандартна гаранция от 2 години.

Уверяваме, че ние не правим компромис  с качеството на плоскостите и обкова, които използваме за да произведем вашите мебели. Гарантираме ви, че те ще имат  дълъг експлоатационен живот, ако разбира се от ваша страна са налице правилна поддръжка и не умишлено повреждане на материала, или на елементите към него. В случай на умишлена вреда върху материала, която не е в следствие от монтажа на фирма “Ликс Мебел” ЕООД, същата  не носи отговорност за повредата.

След приключване на монтажа и констатиране на изправността на всички монтирани мебели (и електроуреди), Ви се предоставя приемно- предавателен протокол, чрез който Вие се съгласявате за коректното изпълнение на нашите договорни отношения.

Ако монтажа на електроуредите е част от договорените услуги, то след тяхното свързване е необходимо да се уверите в изправността им. Фирма “Ликс Мебел” ЕООД не носи отговорност при повреда на някой от вашите електроуреди. Ако е констатирана такава, е нужно да се обърнете към оторизирания сервиз на марката, към която се отнася съответния уред. Всеки уред има гаранционна карта и е ваше право да получите необходимото внимание от страна фирмата производител, за да се отстранят своевременно възникналите проблеми.