Телефони за контакт

0882 / 372 426
0882 / 372 637

Пишете ни

lixmebel@abv.bg

Лични данни

От 25.05.2018 г. влезе в сила „Общ регламент за защита на личните данни“ – GDPR и промените в нашата политика по администриране на личните данни, свързани с него.

Настоящата Политика за защита на личните данни е разработена в съответствие с европейското и българското законодателство, в пряк ангажимент с настъпилите промени и изисквания, по отношение на личните данни. Този документ предоставя начина, по който “Ликс Мебел” ЕООД събира, използва, разкрива и защитава личните данни на потребителите и клиентите на Уебсайта: www.lixmebel.com

Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, видовете лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, както и опциите, които притежавате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. “Ликс Мебел” ЕООД събира определена информация чрез Уебсайта https://lixmebel.com, Facebook страницата си и чрез Google Analytics. Този документ (“Политика за защита на лични данни”) описва нашите политики и процедури, регламентиращи събирането и обработването на тази информация, идентифицираща индивидуален ползвател и е възможно да бъде използвана за контакт с него.

Контрол върху дейностите, извършвани от нас, свързани с личните данни, упражнява следния административен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15

Тел: + 359 2 915 35 18

Факс: + 359 2 915 35 25

Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Моля, да се запознаете с тази Политика за поверителност, преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако “Ликс Мебел” ЕООД разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

Общи условия:

В качеството си на администратор на лични данни, “Ликс Мебел” ЕООД има правото да събира и обработва личните данни, предоставени от потребителите на Уебсайта, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Регламентът урежда използването и сигурността на Вашите лични данни с цел по-добра защита на физическите лица. Събирането на лични данни от “Ликс Мебел” ЕООД ще бъде извършвано по прозрачен и сигурен начин, като така ще можем да ви предлагаме продукти и услуги, според Вашите конкретни нужди.

Целите на събирането на посочените лични данни са описани по-долу в настоящата политика за поверителност и защита на личните данни.

“Ликс Мебел” ЕООД обработва личните Ви данни само за целите, описани по-долу:

 • Предоставената от Вас лична информация се използва с цел улесняването Ви като клиенти, давайки ви възможност да изпращате запитвания за конкретни наши услуги.
 • Уебсайтът използва Вашата информация, за да Ви информира за новини и друга подобна информация относно своите услуги;
 • За измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение в сайта, с цел подобряване на нашите услуги;
 • За маркетингови цели, свързани с активности на съответния уебсайт;

Вие имате право да откажете вашите лични данни да бъдат използвани от нас за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако не желаете вашите данни да бъдат използвани от нас за търговски, рекламни или маркетингови цели, можете да се свържете се с нас на контактите, публикувани на https://lixmebel.com/контакти/.

Основните видове лични данни, които се обработват са:

 1. Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други);
 2. Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера);

Администраторът на лични данни е запознат с и следва принципите, предвидени в GDPR:

 • личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • личните данни са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
 • личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид;
 • личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;
 • личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

Ние изпълняваме дейностите, свързани с обработване на Вашите лични данни:

 • след като сме получили Вашето съгласие;
 • с цел легитимно осъществяване на бизнес дейности и безпроблемно клиентско обслужване; или
 • с цел изпълнение на задълженията ни към Вас.

Лични данни, които се събират автоматично:

При посещение на страниците ни, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично.

Обобщена информация – Log Files – както много други сайтове ние получаваме информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:

“Бисквитка” (‘Cookie’): представлява файл с данни, разполагащ се на Вашето устройство, когато посещавате, разглеждате и използвате нашия Уебсайт/ Електронен магазин. Те позволяват запаметяване на Вашите действия и предпочитания за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате отново при всяко посещение на Уебсайта или при преминаване от една страница към друга.

„Бисквитките“ могат да бъдат деактивирани от настройките на Вашия браузър. Имайте предвид обаче, че някои функционалности на уебсайта е възможно да не работят правилно при тяхното деактивиране.

Уеб анализ

Ние използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за Потребителите на уебсайта, държавата, в която се намирате; Вашия език; онлайн поведение; браузъра, който използвате и т.н. Ние събираме посочените данни, за да анализираме какъв тип Потребители и по какъв начин използват Уебсайта, което ни помага да подобрим потребителското изживяване. Тази информация не може да доведе до Вашето идентифициране.

Можете да откажете използването на Вашите данни от Google Analytics, посредством изтегляне и инсталиране на следната приставка: Google Analytics opt-out browser add-on.

Какво правим, за да защитим личните Ви данни:

За да предотвратим неупълномощен достъп или разкриване, и за да гарантираме правилно използване на данните Ви, прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на данните, които събираме и обработваме.

При обработка на платежна информация, с цел да направим процеса на пазаруване и плащане максимално спокоен и сигурен за Вас, ние използваме Secure Sockets Layer (Слой със защитен сокет).

Secure Sockets Layer или SSL е специален криптографски интернет протокол за връзка клиент – сървър, който предпазва преноса на данни от недоброжелателна намеса.

Оценка на нарушенията

В случай на нарушение на сигурността на личните данните, при положение, че съществува вероятност това да породи риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо – не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.

Вашите права и възможности във връзка с обработване на личните Ви данни

По отношение на обработването на Вашите лични данни, Вие имате следните права:

 • Оправомощени сте да поискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и друго;
 • Да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушение на Вашите права или неправомерно обработване на личните Ви данни;

Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на следния електронен адрес: https://lixmebel.com/контакти/, изпратено от регистрационния ви имейл адрес, съдържащо най-малко следното:

 • потребителско име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 • описание на искането;

Данни за контакт с Администратор:

Фирма: “Ликс Мебел” ЕООД
гр. Бургас, п.к. 8000
Тел.: 0882 / 372 637
Е-mail: lixmebel@abv.bg

Изменение на тази политика на поверителност

Тази Политика за поверителност може да бъде изменяна едностранно от “Ликс Мебел” ЕООД, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички Ползватели на Уебсайта.

Дата на последна актуализация: Септември 2018г.